COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

COMPONENȚA COMISIEI 2019-2020

str: slt. Radu Teoharie, nr: 3

e-mail: liceulvasileconta@yahoo.ro

tel: 0233791228, fax: 0233791172

CHESTIONARE

Chestionar Părinți

Chestionar Elevi